Menu

Tel : 0216 383 03 13

Email : info@evratek.com.tr

Hizmetlerimiz

Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Kullanımı (Outsource), müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili konularda uzman bir veya birden fazla teknik personelin müşteri bünyesinde önceden belirlenen periyotlarla konumlandırılması esasına dayanır.

Dış Kaynak kullanımının avantajları şöyle sıralanabilir:
• Maliyetlerin düşürülmesi,
• Servis kalitesinin yükseltilmesi,
• Verimliliğin arttırılması,
• Proje bazında ilave ekiplerin sağlanması,
• Sorunların Çözülme garantisi

Dış kaynak kullanım hizmeti alınacak şirketin işin sürekliliğini sağlayacak yetkin insan kaynağına ve günün gereksinimlerini karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük öneme sahiptir. Güvenli ortamlarda kurulmuş bilgi işlem sistemlerinin, haftada yedi gün, günde 24 saat yetkin ve her zaman erişilebilir kalifiye personelle önetilmesi, dış kaynak hizmeti verecek şirketin gerekli güvenlik altyapısını sağlamış olması ve buna bağlı olarak da acil durumlar için felaket senaryolarının hazır olması gereklidir.

Evratek olarak müşterilerimizin IT alanında harcadıkları maliyetleri azaltmak, daha da önemlisi kaliteli ve verimli hizmet verebilmek amacıyla Dış Kaynak Kullanımı hizmeti vermekteyiz.

Bulundurduğumuz dış kaynak profesyonelleri dışında firmamızın bilgi ve danışmalık hizmetleri ile bir bütün olarak her türlü problem ve projede yardımcı olmaktayız.